Keynote Invited Speakers

  • Ümit  Girgin
    Prof. Dr. Ümit Girgin
    Anadolu University, Turkey

    Speech Title: Kaynaştırmaya Devam Eden İşitme Engelli Öğrencilerin Okuma-Anlama Becerilerinin Değerlendirilmesi